Advies over de passende beoordeling voor bestemmingswijziging van recreatie naar horeca in Fort 5 in Edegem

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

240 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Agentschap Natuur en Bos moet advies geven over een aanvraag van omgevingsvergunning voor het inrichten van een 'zomerbar' in Fort 5 te Edegem. Fort 5 ligt in Habitatrichtlijngebied (Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats BE2100045). In navolging van artikel 36ter §3 van het Natuurdecreet is voor deze vergunningsplichtige activiteit een passende beoordeling opgesteld. De passende beoordeling lijkt onvolkomenheden/lacunes te bevatten die problematisch zijn wat betreft betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone (SBZ) en voor beschermde vleermuissoorten. De milderende maatregelen lijken geen volledig antwoord te geven op de risico's. In dit advies geven we onze opmerkingen op deze passende beoordeling.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 29-aug-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4700

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Soorten

Dit citeren