Advies over de passende beoordeling voor de bouw van windturbines langs de E34 in Lille

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1773 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Langs de E34 in Lille (Antwerpen) is de bouw gepland van vijf nieuwe windturbines. Omdat het projectgebied grenst aan een Speciale Beschermingszone en VEN-gebied, werd een passende beoordeling/verscherpte natuurtoets gemaakt. In dit advies gaat het INBO na of er voldoende onderzoek verricht is om de impact op avifauna en vleermuizen te kunnen inschatten. We gaan ook na of er bijkomend terreinonderzoek nodig is en of de voorgestelde milderende maatregelen afdoende zijn.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 30-nov-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3370

  Thematische lijst

  • Windenergie
  • Maatschappij
  • Energie

  Dit citeren