Advies over de passende beoordeling voor een helihaven aan de Burkeldijk te Knokke

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

777 Downloads (Pure)

Uittreksel

Om zich snel en efficiënt te kunnen verplaatsen heeft een ondernemer een helihaven naast zijn woning/bedrijfzetel aangelegd. Voor deze aanleg is een machtiging verleend. Nu wil hij deze helihaven in gebruik nemen. Het betreft geen commercieel uitbating en het aantal vluchten bedraagt max. 120 per jaar. Het is de bedoeling om bij het landen en opstijgen geen obstakels of natuurgebieden te overvliegen. In een passende beoordeling is onderzocht of de exploitatie geen betekenisvolle effecten genereert op het naburige habitatrichtlijngebied of omgevende vogelrichtlijngebied. In dit advies gaat het INBO na of de gegevens opgenomen in de passende beoordeling volstaan om te besluiten dat er geen betekenisvolle effecten optreden t.a.v. de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 17-feb-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4553

Thematische lijst

  • Slikken en schorren
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Recreatie
  • Vogels

Dit citeren