Advies over de populatie driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) langs de Schelde

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1712 Downloads (Pure)

Uittreksel

Op de rechteroever van de Zeeschelde ter hoogte van Wichelen komt een belangrijk aandeel van de metapopulatie van driekantige bies voor. Deze kenmerkende plantensoort van het zoetwatergetijdengebied is met verdwijning bedreigd in Vlaanderen. In het kader van het Sigmaplan zijn in dit gebied dijkinrichtingswerken gepland. In dit advies beschrijft het INBO de status van driekantige bies in Vlaanderen en wordt nagegaan wat de mogelijke invloed is van de geplande werken op de populatie en welke mogelijkheden er zijn om de plaatselijke populatie in stand te houden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 14-mei-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3723

Thematische lijst

  • Soortenbeleid
  • Slikken en schorren
  • Flora
  • Biotopen
  • Conservatie

Dit citeren