Advies over de populatie kruipend moerasscherm in het Vrijbroekpark te Mechelen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1154 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Vrijbroekpark te Mechelen is een speciale beschermingszone voor kruipend moerasscherm, een Europees beschermde plantensoort. Voor de populatie zijn een geschikt beheer en een optimale waterhuishouding essentieel. De beheerder ziet een mogelijke uitbreiding van de populatie door translocatie naar natte standplaatsen in het park die ongeschikt zijn voor andere parkfuncties. Op basis van grondwaterpeilgegevens in het park en elders in Vlaanderen bepaalden we de hyrdologische range van deze plantensoort. We evalueerden het bestaande hydrologische meetnet en beheer. Ten slotte komen in dit advies de condities en wenselijkheid van translocatie, ter behoud van de populatie, aan bod.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 5-mei-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3649

Thematische lijst

  • Regulier beheer
  • Beheer
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Flora
  • Soorten

Dit citeren