Advies over de populatiedynamiek en het beheer van de steenmarter met aandacht voor de tot nu toe vastgestelde voedselpreferenties in Vlaanderen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

5496 Downloads (Pure)

Uittreksel

De steenmarter heeft zijn leefgebied aanzienlijk uitgebreid in Vlaanderen en is vrij algemeen geworden. Daarnaast is er een toename van het aantal schadegevallen. Het INBO gaf in mei jl. advies over het verband tussen territoriumgrootte en populatiedichtheid, het mogelijk effect van predatorcontrole op de bezettingsgraad van territoria en het aantal schadegevallen, het effect van nestbunkers op de populatiedichtheid van de steenmarter en het effect van de populatietoename op grondbroeders. In dit aanvullend advies worden bijkomende vragen en discussiepunten over deze materie behandeld.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 12-jul-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3457

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Soorten en biotopen
  • Wildschade
  • Fauna
  • Jacht (maatschappij)
  • Beheer
  • Beheer van fauna
  • Maatschappij
  • Schadebeheer (beheer van fauna)

Dit citeren