Advies over de populatiedynamiek en predatorcontrole van de steenmarter

Koen Van Den Berge (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1689 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De steenmarter heeft zijn leefgebied aanzienlijk uitgebreid in Vlaanderen en is vrij algemeen geworden. Daarnaast is er een toename van het aantal schadegevallen. Dit advies beantwoordt vragen over volgende punten: het verband tussen territoriumgrootte en populatiedichtheid, het mogelijk effect van predatorcontrole op de bezettingsgraad van territoria en het aantal schadegevallen, het effect van nestbunkers op de populatiedichtheid van de steenmarter en het effect van de populatietoename op grondbroeders. Ten slotte wordt aangegeven hoe tijdelijk en plaatselijk het aantal steenmarters verminderd kan worden. Of predatorreductie ook de predatie op prooisoorten zal doen afnemen blijft onduidelijk.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 9-mei-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3397

  Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Jacht (soortenbeleid)
  • Beschermde soorten
  • Soorten en biotopen
  • Jacht (beheer van fauna)
  • Fauna
  • Soortenbeleid
  • Jacht (maatschappij)
  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Conflictsoorten
  • Schadebeheer (beheer)
  • Beheer
  • Beheer van fauna
  • Beleid
  • Marternetwerk
  • Jacht (sectoren)
  • Wildschade
  • Processen
  • Meetnetten
  • Sectoren
  • Maatschappij

  Dit citeren