Advies over de positionering van windturbines in de haven van Zeebrugge

Joris Everaert (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

126 Downloads (Pure)

Uittreksel

Er zijn reeds enige tijd voornemens om in de haven van Zeebrugge een groot windpark te realiseren. In het kader van het project-MER gaf het INBO al enkele richtinggevende adviezen over het plaatsen van windturbines in de voor- en achterhaven. Het doel hiervan was om aan te geven in welke zones het plaatsen van windturbines weinig of geen gevaar zou betekenen voor vogels en vleermuizen. Momenteel ligt er een nieuw plan op tafel voor het gebied ten zuiden van het Verbindingsdok. In dit advies gaan we na welke windturbines al dan niet realiseerbaar zijn o.w.v. een mogelijk betekenisvolle impact. Tevens wordt aangegeven welk aanvullend onderzoek aangewezen is om hierover uitsluitsel te geven.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 20-sep-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3606

Thematische lijst

  • Zeebrugge
  • Zee- en kustvogels
  • Windenergie
  • Havens
  • Energie
  • Vogels

Dit citeren