Advies over de potenties voor natuurontwikkeling op de voormalige campings te Raversijde - Oostende

Sam Provoost (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1793 Downloads (Pure)

Uittreksel

De provincie West-Vlaanderen verkreeg een uitbreiding van de erfpacht voor een aantal percelen die aansluiten bij het provinciedomein ‘Raversyde’ in Oostende. Het gaat o.a. over de voormalige campings ‘Petit Bruxelles’ en ‘Ramon’. Men wil hier natuurontwikkeling realiseren. Het gebied wordt gekenmerkt door een specifieke grondwaterhuishouding. In het advies wordt het geohydrologisch systeem uitvoerig beschreven op basis van bestaande en nieuwe meetgegevens. Vergelijking van deze gegevens met referentiesituaties geeft zicht op de ecologische potenties. Om deze te kunnen realiseren zijn inrichtingsmaatregelen nodig. Het advies bevat daartoe een ruw inrichtingsplan en voorstel van de meest noodzakelijke maatregelen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 14-jan-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3709

Thematische lijst

  • Natuurinrichting
  • Beheer van natuur

Dit citeren