Advies over de prioriteiten voor (hydrologisch) herstel in het kader van de PAS

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2074 Downloads (Pure)

Uittreksel

Met het oog op een definitieve Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in 2021 wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verder vorm geven aan het PAS-herstelbeheer. Het INBO maakte in 2018 reeds de algemene herstelstrategieën en gebiedsanalyses op. Daaruit blijkt dat hydrologische herstelmaatregelen in een grote meerderheid van de SBZ’s essentieel zijn om te komen tot een duurzaam PAS-herstelbeheer. Met het oog op een meerjarenplanning of uitvoeringsprogramma van deze hydrologische herstelmaatregelen in de PAS, is een prioritering van de deelzones noodzakelijk
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 26-aug-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4215

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Vernatting

Dit citeren