Advies over de problematiek van vervuilende stoffen in Vlaamse zoetwatervissen

Caroline Geeraerts (Hoofdauteur), Claude Belpaire, Daniel De Charleroy, Maurice Hoffmann

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1136 Downloads (Pure)

Uittreksel

Mede door de recente aandacht voor de PFAS vervuiling in Vlaanderen, rijzen er opnieuw vragen over de vervuilingstoestand van wilde zoetwatervis. Reeds in 2017 gaf het INBO advies over de mogelijke risico’s van de consumptie van in het wild gevangen zoetwatervis. Ondertussen zijn er nieuwe consumptienormen of werden bestaande normen gewijzigd. Er zijn ook nieuwe meetgegevens van polluenten in zoetwatervis beschikbaar. Daarom herwerkten we het advies van 2017. We overlopen kort de conclusies van oudere meetresultaten en studies, behandelen de (nieuwe) normen, toetsten de nieuwe meetgegevens aan die (nieuwe) normen en raadpleegden recente literatuur terzake. Ten slotte geven we aan hoe de burger best beschermd wordt tegen polluenten in vervuilde vis uit openbaar water.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 16-dec-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4547

Thematische lijst

  • Vissen
  • Oppervlaktewater
  • Kaderrichtlijn Water
  • Verontreiniging
  • Vismeetnetwerk

Dit citeren