Advies over de raming en monitoring van de koolstofopslag van natuurontwikkelingsprojecten

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1667 Downloads (Pure)

Uittreksel

N.a.v. het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 wil het Agentschap Natuur & Bos een case uitwerken voor het aanbieden van koolstofcertificaten. Via aankoop van deze certificaten kunnen bedrijven hun CO2-uitstoot compenseren. De opbrengst wordt geïnvesteerd in natuurontwikkelingsprojecten die koolstof opslaan of de bestaande voorraad beschermen. Men spreekt van “domestic offset projects”. De raming van de hoeveelheid broeikasgassen (vooral CO2) in de verschillende koolstofstocks en de monitoring daarvan is hierbij cruciaal. In dit advies geven we aan hoe domestic offsetting elders in Europa aangepakt is. Daarnaast bespreken we de mogelijkheden om op een pragmatische, maar correcte manier de verwachte koolstofopslag van een aantal types van natuurontwikkelingsprojecten in te schatten.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 15-jul-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4194

Thematische lijst

  • Natuurinrichting
  • Klimaat
  • Maatschappij

Dit citeren