Advies over de randvoorwaarden voor het slik- en schorherstel na werken bij de Royerssluis

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

711 Downloads (Pure)

Uittreksel

In kader van de renovatie van de Royerssluis zal een kofferdam worden aangelegd in de toegangsgeul van de Royerssluis. Hierdoor zal het aanwezige slik en schor met plaatselijk riet en boomopslag gedurende een viertal jaar afgedekt worden voor tijdelijke wegenis. Na de werken moet het slik en schor opnieuw hersteld worden. Dit advies geeft aanbevelingen en randvoorwaarden om het slik/schorherstel te bespoedigen na verwijdering van de tijdelijke wegenis. Het doel is om de vestiging van typische slikkoloniserende planten en schorvegetaties te vergemakkelijken.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 23-sep-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3817

Thematische lijst

  • Schelde
  • Estuaria
  • Natuurherstel
  • Antwerpen

Dit citeren