Advies over de relevantie van draadwier bij de beoordeling van de vegetatieontwikkeling in meren

Luc Denys (Hoofdauteur), An Leyssen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1542 Downloads (Pure)

Uittreksel

Op basis van de inventarisaties binnen het meetnet macrofyten stelt de Vlaamse Milieumaatschappij vast dat waterlopen waar bijna uitsluitend filamenteuze algen de submerse vegetatie vormen, vaak een hoge ecologische kwaliteitscoëfficiënt (EKC) hebben doordat dergelijke trajecten goed scoren op ‘vegetatieontwikkeling’. Nochtans zijn draadwieren ook een indicator voor ‘verstoring’. Wanneer draadwier afneemt of volledig verdwijnt daalt echter vaak de EKC, ook al vermindert de verstoring. Dit lijkt contradictorisch en men stelt de relevantie van draadwier bij de beoordeling van de vegetatieontwikkeling in vraag. In dit advies argumenteren we waarom het wel zinvol is om de hoeveelheid draadwieren te betrekken bij de inschatting van de submerse vegetatieontwikkeling en deze deelscore van de EKC.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 23-okt-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4026

Thematische lijst

  • Kaderrichtlijn Water
  • Stromende wateren
  • Beleid

Dit citeren