Advies over de samenstelling en herkomst van instandhoudingsmengsels voor het behoud van de natuurlijke omgeving

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

408 Downloads (Pure)

Uittreksel

Recent ontvingen diverse entiteiten van de Vlaamse overheid een aanvraag van een bedrijf om zaaizaadmengsels in de handel te mogen brengen. Het gaat over zogenaamde ‘instandhoudingsmengsels’ zoals gedefinieerd in het ministerieel besluit (MB) van 20/10/2011. Uit het MB valt af te leiden dat het INBO bevoegd is voor het aanduiden van brongebieden waar de zaden geoogst kunnen worden, alsook voor het vaststellen van de regio van oorsprong. In dit advies geven we duiding bij het MB en we formuleren overwegingen bij de toepasbaarheid ervan. We stellen alternatieven voor habitatherstel voor. Daarnaast geven we aan hoe geschikte herkomstregio’s vastgesteld kunnen worden en welke soorten eventueel in aanmerking komen om hun uitbreiding en herstel te stimuleren via instandhoudingsmengsels.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-okt-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4670

Thematische lijst

  • Flora
  • Conservatie
  • Soorten

Dit citeren