Advies over de soortbeschermingsprogramma's voor beekprik, kleine modderkruiper en rivierdonderpad

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  5465 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Onder meer om aan de Europese verplichtingen te voldoen, voorziet het Soortenbesluit de mogelijkheid om soortbeschermingsprogramma’s op te stellen. Het Agentschap voor Natuur en Bos maakt soortbeschermingsprogramma’s voor o.a. beekprik, kleine modderkruiper en rivierdonderpad. In dit advies maakt het INBO een update van de in de ontwerp-soortbeschermingsprogramma’s vermelde verspreiding. We gaan ook na of het al dan niet ruimen van slib effect heeft op het leefgebied van beekprik en of het opheffen van watertappingen kan helpen om de verspreiding van exotische grondelsoorten naar de Kleine en de Grote Nete tegen te gaan.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 28-sep-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3477

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Vissen
  • Fauna
  • Soortenbeleid
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer
  • Beheer van fauna
  • Exoten (beheer)
  • Beleid
  • Soorten
  • Exoten (beheer van fauna)
  • Soortenbeschermingsplan

  Dit citeren