Advies over de toegekende bemestingsklassen in het gewestelijk RUP Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw in uitvoering van het Mestdecreet

Lieve Vriens (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1653 Downloads (Pure)

Uittreksel

Door vaststelling van het gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw’ wijzigen twee percelen naar een groene bestemming. In het advies wordt nagegaan of de door de VLM toegekende bemestingsklassen in overeenstemming zijn met de meest recente gegevens van de BWK.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 6-jun-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3580

Thematische lijst

  • Landbouwgebieden
  • Landbouw (maatschappij)
  • Landbouw
  • Buitengebied
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren