Advies over de toegekende bemestingsklassen in het gewestelijke RUP 'Vallei van de Nederaalbeek' in uitvoering van het Mestdecreet

Lieve Vriens (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1664 Downloads (Pure)

Uittreksel

Door vaststelling van het gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Vallei van de Nederaalbeek’ wijzigen 12 percelen naar een groene bestemming. In het advies wordt nagegaan of de door de VLM toegekende bemestingsklassen in overeenstemming zijn met de meest recente gegevens van de BWK.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 28-jun-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3695

Thematische lijst

  • Graslanden
  • Buitengebied
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren