Advies over de toegekende bemestingsklassen in uitvoering van het Mestdecreet voor het gewestelijk RUP 'Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille'

Lieve Vriens (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1540 Downloads (Pure)

Uittreksel

Door vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille' wijzigen 130 percelen naar een groene bestemming. In dit advies wordt nagegaan of de door de Vlaamse Landmaatschappij toegekende bemestingsklassen in overeenstemming zijn met de meest recente gegevens van de Biologische Waarderingskaart.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 17-nov-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4061

Thematische lijst

  • Landbouw (maatschappij)
  • Graslanden

Dit citeren