Advies over de toegekende bemestingsklassen in uitvoering van het Mestdecreet voor het gewestelijk RUP 'Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek van E19 tot A12'

Lieve Vriens (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1369 Downloads (Pure)

Uittreksel

Door vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek van E19 tot A12' wijzigen twee percelen naar een groene bestemming. In dit advies wordt nagegaan of de door de Vlaamse Landmaatschappij toegekende bemestingsklassen in overeenstemming zijn met de meest recente gegevens van de Biologische Waarderingskaart.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 4-mrt-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4356

Thematische lijst

  • Landbouw
  • Graslanden
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren