Advies over de toegekende bemestingsklassen in uitvoering van het Mestdecreet voor het gewestelijk RUP 'Regionaalstedelijk gebied Mechelen'

Lieve Vriens (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

604 Downloads (Pure)

Uittreksel

Door vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Regionaalstedelijk gebied Mechelen' wijzigen elf percelen naar een groene bestemming. In dit advies wordt nagegaan of de door de Vlaamse Landmaatschappij toegekende bemestingsklassen in overeenstemming zijn met de meest recente gegevens van de Biologische Waarderingskaart.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 16-feb-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4581

Thematische lijst

  • Landbouw
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren