Advies over de toegekende bemestingsklassen in uitvoering van het Mestdecreet voor het gewestelijk RUP 'Rond Ronse'

Lieve Vriens (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

210 Downloads (Pure)

Uittreksel

Door vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Rond Ronse' wijzigen 181 percelen naar een groene bestemming. In dit advies wordt nagegaan of de door de Vlaamse Landmaatschappij toegekende bemestingsklassen in overeenstemming zijn met de meest recente gegevens van de Biologische Waarderingskaart.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 22-dec-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4793

Thematische lijst

  • Graslanden
  • Buitengebied
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren