Advies over de toepassing van de Duitse drempelwaarde van 0,3 kg N/ha/jaar in Vlaanderen

Luc De Keersmaeker (Hoofdauteur), Wouter Lefebvre, Felix Deutsch, Floris Vanderhaeghe, Gerald Louette

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1920 Downloads (Pure)

Uittreksel

Bij een passende beoordeling of MER kan voor de beoordeling van de impact van projecten of activiteiten tot de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden een zgn. minimisdrempel gehanteerd worden. Onder deze drempel zouden betekenisvolle effecten met voldoende zekerheid uitgesloten zijn. In de praktijk wordt vaak de zgn. Duitse drempel van 0,3 kg N/ha/jaar gehanteerd. Het gebruik van die waarde wordt dan in algemene termen gemotiveerd. In dit advies lichten we de waarde en bruikbaarheid van de Duitse drempelwaarde toe. We bespreken o.a. de wetenschappelijk-ecologische onderbouwing en onder welke voorwaarden deze drempel toegepast wordt in Duitsland. Daarnaast becijferen we of activiteiten met een individuele stikstofimpact
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 11-mrt-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4341

Thematische lijst

  • Vermesting
  • Habitats

Dit citeren