Advies over de toepassing van ‘gunstige abiotische bereiken’ voor de vegetatieontwikkeling van habitatsubtypes in het natuurbeleid

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1788 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vogel- en Habitatrichtlijn verplicht Vlaanderen om habitats van Europees belang duurzaam te behouden of te herstellen. Diverse milieudrukken verhinderen of bedreigen echter de beoogde gunstige toestand van die habitats. De actuele milieutoestand is een belangrijke sturende factor in het beleid. Het INBO maakte een overzicht van de ‘gunstige abiotische bereiken’ voor de duurzame instandhouding van deze habitats. Dat zijn de globale meetbereiken van een variabele waarbij we veronderstellen dat het habitat daarbuiten niet duurzaam kan functioneren. In dit advies toont het INBO hoe je de ‘gunstige abiotische bereiken’ kan gebruiken in het vergunningenbeleid.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 11-feb-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4074

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Habitats

Dit citeren