Advies over de toestand van de Europese paling in Vlaanderen

Claude Belpaire (Hoofdauteur), Jan Breine, David Buysse, Johan Coeck, Ine Pauwels, Anik Schneiders, Jeroen Van Wichelen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1694 Downloads (Pure)

Uittreksel

Een recent rapport over de toestand van de Europese paling van de internationale organisatie ICES wijst op een aanhoudende slechte toestand van deze soort. Daarom adviseert ICES om alle negatieve antropogene effecten op de palingpopulatie zoveel mogelijk te reduceren. Om de toestand van deze soort te herstellen en in opvolging van dit internationaal advies, moeten in Vlaanderen beleidskeuzes gemaakt worden. Ter ondersteuning hiervan beantwoorden we volgende vragen in dit advies: Wat is de status van paling in Vlaanderen? Uitzetting van glasaal als herstelmaatregel? Kan de paling uit Vlaanderen via natuurlijke reproductie bijdragen tot het herstel van de populatie? Wat zijn de voornaamste knelpunten? Wat is de impact van de recreatieve visserij? Zijn er extra herstelmaatregelen mogelijk?
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 17-dec-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4095

Thematische lijst

  • Vissen
  • Versnippering
  • Visserij
  • Visserij (maatschappij)
  • Kaderrichtlijn Water
  • Beheer van fauna
  • Vismeetnetwerk
  • Soortenbeschermingsplan

Dit citeren