Advies over de toestand van de fazant in Vlaanderen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1992 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het Jachtvoorwaardenbesluit voorziet de mogelijkheid om fazanteneieren in nesten die bedreigd worden door landbouwwerkzaamheden, kunstmatig uit te broeden en de jonge fazanten weer vrij te laten in het wild. De Raad van State oordeelde dat dit strijdig is met het Jachtdecreet, dat verbiedt om wild uit te zetten. De Vlaamse regering kan hier volgens de Raad van State enkel van afwijken als de soort in kwestie ‘als het ware met uitsterven bedreigd is’. In dit advies gaat het INBO na wat de toestand en trend is van de soort fazant in Vlaanderen. We gaan ook na wat het belang is van de maatregel die toelaat fazanteneieren te rapen en kunstmatig uit te broeden, op het behoud van de fazant als soort in Vlaanderen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 26-feb-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3411

  Thematische lijst

  • Jacht (soortenbeleid)
  • Soorten en biotopen
  • Jacht (beheer van fauna)
  • Fauna
  • Soortenbeleid
  • Akkervogels
  • Beheer
  • Beheer van fauna
  • Beleid
  • Vogels
  • Broedvogels

  Dit citeren