Advies over de translocatie van een populatie kamsalamanders

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1699 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van het Sigmaplan zal in de buurt van de Dijlemonding (Mechelen) een gereduceerd getijdegebied aangelegd worden. Daardoor verdwijnt de biotoop van de Europees beschermde kamsalamander. De aanwezige populatie zal daarom stroomopwaarts verplaatst worden. In dit advies gaat het INBO na hoe genetisch divers de Vlaamse populatie kamsalamander is en wat dat betekent voor de translocatie en het op te zetten kweekprogramma.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 28-jan-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3387

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Amfibieën en reptielen
  • Soorten

  Dit citeren