Advies over de translocatie van ondergedoken waterplanten in stromende waterlopen in Oost-Vlaanderen

Jo Packet (Hoofdauteur), An Leyssen, Luc Denys

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

547 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het realiseren van een goede ecologische toestand in onze Vlaamse waterlopen is van belang voor het behalen van de doelstellingen zoals vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water. Naast de chemische waterkwaliteit is ook de structuur van een waterloop en de aanwezigheid van bepaalde soorten, waaronder ondergedoken waterplanten, belangrijk om tot een veerkrachtig en robuust ecologisch watersysteem te komen. Op een aantal provinciale waterlopen in Oost-Vlaanderen is de chemische waterkwaliteit goed, maar scoort de globale waterkwaliteit slecht door onder andere de afwezigheid van waterplanten. Er loopt een onderzoeksproject naar een mogelijke translocatie van ondergedoken waterplanten in stromende waterlopen om hieraan te verhelpen. In dit advies behandelen we het translocatievoorstel.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 4-apr-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4609

Thematische lijst

  • Natuurherstel
  • Stromende wateren
  • Flora
  • Herintroducties

Dit citeren