Advies over de uitbreiding van de kerngebieden en de aanpassing van de prioritaire maatregelenzones voor de grauwe kiekendief in de Moeren en Midden-Limburg

Geert Spanoghe (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

964 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van het soortenbeschermingsprogramma (SBP) grauwe kiekendief (2016-2021) werden kerngebieden en zones voor specifieke beheerovereenkomsten aangeduid. Bedoeling was om maatregelen, waaronder beheerovereenkomsten, hier te concentreren. De genomen maatregelen verbeterden de leefgebiedkwaliteit, maar leidden nog niet tot een duurzame vestiging in Vlaanderen. Daarom wordt een vervolg-SBP gemaakt. In dit advies onderzoekt het INBO mogelijke uitbreidingen van deze gebieden waar maatregelen voor grauwe kiekendief zinvol kunnen zijn.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 12-apr-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4291

Thematische lijst

  • Soortenbeleid
  • Fauna
  • Vogels
  • Broedvogels

Dit citeren