Advies over de uitgangspunten van het compensatieplan voor het Vogel- en Habitatrichtlijngebied in het kader van toekomstige ontwikkelingen van het Antwerpse havengebied op de Linkerscheldeoever

Ralf Gyselings (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1707 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van de opmaak van het compensatieplan voor toekomstige ontwikkelingen van het havengebied op de Linkerscheldeoever, heeft het Havenbedrijf Antwerpen (kortweg HA) aan consultant bvba Intoe de opdracht gegeven een globale beoordeling te geven omtrent het te verwachten leefgebied voor vogelsoorten en habitat in het Linkerscheldeoevergebied, ten gevolge van geplande projecten. Het HA vraagt om advies met betrekking tot enkele uitgangspunten die in deze oefening bepalend zijn om de compensatieverplichtingen in beeld te brengen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 4-jul-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3656

Thematische lijst

  • Soorten en habitats
  • Slikken en schorren
  • Ruigten en pioniersvegetaties
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Zoet-Zout overgangen
  • Vogels

Dit citeren