Advies over de verenigbaarheid van de zandwinning en de instandhoudingsdoelen in Den Diel (Mol)

Jan Wouters (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1859 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In Mol-Postel is een ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak om een aantal ontwikkelingen ruimtelijk zodanig af te stemmen dat ze elkaar minimaal hinderen. Sibelco wenst een zandwinning uit te baten in een speciale beschermingszone waar actueel habitats en soorten voorkomen en waar specifieke instandhoudingsdoelen moeten gerealiseerd worden. Daarnaast wordt een bypass van het kanaal Bocholt-Herentals voorgesteld ter hoogte van de drie beschermde sluiscomplexen. Dit advies gaat na of uit het hydrodynamisch model dat de impact van de zandwinning en de bypass benadert, voldoende informatie aanwezig is om na te gaan of er negatieve imapct kan optreden op de Europees beschermde habitats en soorten en op de doelen die voor de habitats en soorten ge
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 10-mrt-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3066

  Thematische lijst

  • Buitengebied
  • Beleid
  • Ruimte
  • Milieu
  • Verdroging
  • N2000 gebieden
  • Vernatting
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren