Advies over de verenigbaarheid van het leefgebied van enkele habitattypische soorten met Natura 2000-habitats en regionaal belangrijke biotopen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1807 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het globale doel van de instandhoudingsdoelen voor de Natura2000-habitats in Vlaanderen is te komen tot een gunstige regionale staat van instandhouding. Dit wordt mee beoordeeld aan de hand van habitattypische soorten. Deze soorten zijn kenmerkend voor specifieke habitattypes. De ontwikkeling van habitats en regionaal belangrijke biotopen kan invloed hebben op de lokale populatie van een habitattypische soort. Het is daarom belangrijk om bij het realiseren van de natuurdoelen rekening te houden met de leefgebiedvereisten van deze soorten. In dit advies gaan we na met welke habitattypes en regionaal belangrijke biotopen het leefgebied van boompieper, moerassprinkhaan, zompsprinkhaan, groentje, heideblauwtje, heivlinder, bruine korenbout en g
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 18-jun-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3314

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid

  Dit citeren