Advies over de verspreiding van de habitattypische soorten per SBZ deelgebied - deel flora

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1799 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn werden instandhoudingsdoelen opgemaakt voor de in Vlaanderen voorkomende Natura2000-habitats. Het globale doel is te komen tot een gunstige regionale staat van instandhouding van de habitats. De regionale staat van instandhouding wordt mee beoordeeld aan de hand van de staat van instandhouding van habitattypische soorten. Om bij het uitwerken van de doelen en bij het toekomstige beheer van de speciale beschermingszones rekening te kunnen houden met de habitattypische soorten, is kennis vereist over de erspreiding van deze soorten. In dit advies wordt de actuele verspreiding van de habitattypische florasoorten in Vlaanderen weergegeven.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 25-nov-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3192

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • N2000 gebieden
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Flora
  • Beleid

  Dit citeren