Advies over de verspreiding van invasieve waterplanten in Vlaanderen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2105 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Europa verplicht de lidstaten om de soorten die voorkomen op de lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten, te bestrijden. Verschillende overheden bestrijden momenteel al invasieve aquatische soorten. Om de werklast van de bestrijding ervan te kunnen inschatten, is kennis vereist over hun actuele verspreiding. In dit advies geeft het INBO de actuele verspreiding weer van grote waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem, postelein-waterlepeltje, waterwaaier, waterhyacint, verspreidbladige waterpest, egeria en roodwangschildpad in Vlaanderen. Daarnaast wordt ook nagegaan welk aandeel van de actuele populaties van deze soorten voorkomt in waterlichamen onder bevoegdheid van de VMM, de provincies of andere beheerders.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-mrt-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3390

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Exoten (beheer van natuur)
  • Fauna
  • Beheer
  • Flora
  • Beheer van natuur
  • Amfibieën en reptielen

  Dit citeren