Advies over de verstoringsgevoeligheid van kwartelkoning, roerdomp en porseleinhoen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1251 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van het geactualiseerde Sigmaplan worden in de Scheldevallei belangrijke oppervlaktes ingericht als leefgebied voor kwartelkoning, roerdomp en porseleinhoen. Een aspect waar bij de inrichting en het beheer rekening zal gehouden worden, is de verstoringsgevoeligheid van deze soorten, in het bijzonder voor wat jacht betreft. In dit advies gaat het INBO na op welke momenten van het jaar deze vogelsoorten in de Scheldevallei aanwezig zijn en met welke verstoringsafstanden rekening gehouden moet worden bij de inrichting en het beheer van deze leefgebieden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 20-okt-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3353

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Jacht (maatschappij)
  • Maatschappij
  • Vogels

  Dit citeren