Advies over de visveiligheid van kleine waterkrachtcentrales op onbevaarbare waterlopen

David Buysse (Hoofdauteur), Johan Coeck

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2593 Downloads (Pure)

Uittreksel

De provincie Oost-Vlaanderen ontvangt regelmatig vragen voor het plaatsen van turbines aan watermolens op onbevaarbare waterlopen. In de klimaatplannen van verschillende overheden wordt elektriciteitsproductie uit waterkracht naar voor geschoven als haalbare maatregel. De provincie vraagt nu welke systemen van kleine waterkrachtcentrales visveilig zijn en welke dat niet zijn. Ze vraagt tevens of de 'standaardraderen' in hout of metaal aan watermolens afdoende visveilig zijn. Tot slot wordt gevraagd welke maatregelen genomen kunnen worden om te vermijden dat vissen richting de turbine zwemmen en om ze af te leiden naar een veilige visdoorgang. In dit advies staan we tevens stil bij enkele gevolgen voor de ecologie van een waterloop door het plaatsen van waterkrachtcentrale.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 19-feb-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3634

Thematische lijst

  • Vismigratie
  • Vissen
  • Versnippering
  • Kaderrichtlijn Water
  • Stromende wateren

Dit citeren