Advies over de Vlaamse prioritaire soorten: voorstel tot aangepaste selectie van indicatorsoorten voor de functioneel-ecologische groep van dood-houtkevers

Arno Thomaes (Hoofdauteur), Marc Pollet, Kris Vandekerkhove

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1912 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het Soortenbesluit beschouwt de gouden tor als een Vlaams prioritaire soort. Om die reden is deze soort ook opgenomen in het soortenmonitoringsproject dat werd opgestart in 2016. De gouden tor is echter al enige tijd niet meer bedreigd in Vlaanderen. Bovendien is het een zwakke indicator voor waardevolle landschappen met holle bomen waarvoor hij werd aangeduid. In dit advies gaat het INBO na of de status van prioritaire soort vanuit wetenschappelijk oogpunt nog zinvol is. We onderzoeken ook of in Vlaanderen nieuw waargenomen dood-hout bewonende Habitatrichtlijnsoorten voorkomen die in aanmerking komen voor bescherming of opvolging en eventueel geschikter zijn als Vlaamse prioritaire soort en als indicator voor waardevolle landschappen met
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 17-jun-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3443

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Soortenbeleid
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Soorten
  • Insecten

  Dit citeren