Advies over de VWEA nota: 'NATUURlijk evenwicht tussen fauna en windenergie, knelpuntenanalyse en mogelijke oplossingen'.

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1695 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Vlaamse WindEnergie Associatie (VWEA) ervaart een aantal knelpunten bij de totstandkoming van de milieuvergunningen voor windmolenparken. Een aantal van die knelpunten hebben betrekking op de gevraagde onderzoeksinspanningen en de interpretatie van de gegevens. De VWEA heeft hierover een nota geformuleerd. In dit advies worden de knelpunten besproken en wordt nagegaan in hoeverre het INBO hier in haar verdere werking rekening kan mee houden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 4-sep-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2993

  Thematische lijst

  • Maatschappij
  • Windenergie
  • Energie

  Dit citeren