Advies over de waterhuishouding in Putten Weiden i.f.v. zilte graslanden

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1628 Downloads (Pure)

Uittreksel

Putten Weiden in Kieldrecht te Beveren is het enige gebied met goed ontwikkeld zilt grasland in de Antwerpse haven. In 2006 werd ten westen van het gebied het weidevogelgebied Putten West aangelegd als een van de compensatiegebieden voor het Deurganckdok. Daarbij werd de afwatering van Putten Weiden verlegd. Sindsdien treden geregeld langdurige hoge waterstanden op, die een negatieve invloed lijken te hebben op de aanwezige zilte vegetaties. In dit advies schetsen we kort de historiek en het ecologisch belang van dit gebied. Er wordt dieper ingegaan op de vegetatiewijzigingen onder invloed van de veranderde waterhuishouding en de eraan gelinkte verzoeting van het grondwater. Tot slot geven we aan welke maatregelen nodig zijn in functie van het behoud en herstel van de zilte vegetaties.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 11-mei-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3778

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Slikken en schorren
  • Natuurherstel
  • Oppervlaktewater
  • Antwerpen

Dit citeren