Advies over de werking van de vismigratieklep aan het nieuwe pompgemaal van de Prosperpolder

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1885 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In Prosperpolder wordt een in- en uitlaatconstructie voorzien om het waterpeil te regelen. Het pompgemaal waarvoor een ontwerp werd opgemaakt, wordt beoordeeld naar passeerbaarheid voor vissen. Het advies gaat na of het technisch ontwerp beantwoordt aan de plaatselijke noden en of de best beschikbare technieken gebruikt worden. Er wordt kort ingegaan op de voorziening van een vismigratieklep als onderdeel van een terugslagklep (kattenluik).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 6-jan-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3060

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Vismigratie
  • Versnippering
  • Milieu
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Kaderrichtlijn Water

  Dit citeren