Advies over drempelwaarden voor het instellen van onttrekkingsverboden in meanders.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

59 Downloads (Pure)

Uittreksel

Watercaptatie uit waterlopen is gereglementeerd in Vlaanderen. De voorbije zomers bleek dat het huidig uitgewerkte kader onvoldoende bescherming biedt voor de ecologisch kwetsbare meanders van de Leie-, de Schelde- en de Durmevallei en in mindere mate ook voor de meanders langs de Demer en in het Maasland. Er is nood aan specifieke drempelwaarden voor het waterpeil van de meanders en een selectie van representatieve locaties waar metingen van het waterpeil ons kunnen toelaten om de toestand van de meest kritieke meanders op te volgen. Daarover wordt advies gevraagd aan het INBO.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 5-apr-2024

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4821

Thematische lijst

 • Waterstroomgebieden
 • Vissen
 • Beheer van water
 • Kaderrichtlijn Water
 • Beleid
 • Watervogels
 • Biotopen
 • Amfibieën en reptielen
 • Insecten
 • Stilstaande wateren
 • Waterbeheer en drinkwater

Dit citeren