Advies over droogte-indicatoren voor grondwaterafhankelijke vegetaties en stilstaande wateren met belangrijke natuurwaarden

Jan Wouters (Hoofdauteur), Luc Denys, Jeroen Vanden Borre

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2057 Downloads (Pure)

Uittreksel

De lente en de zomer van 2017 waren zeer droog. Naar aanleiding daarvan stelt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid een draaiboek op voor crisisbeheer bij droogte. Aan elke betrokken ‘sector’ (landbouw, drinkwatervoorziening, natuur …) werd gevraagd een of meerdere droogte-indicatoren voor te stellen. Op basis van meetgegevens kan dan, bij het overschrijden van een bepaalde drempelwaarde, geconcludeerd worden dat er effecten van droogte kunnen optreden. In dit advies geeft het INBO een aanzet voor mogelijke droogte-indicatoren voor grondwaterafhankelijke vegetaties en voor stilstaande wateren met belangrijke natuurwaarden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 16-jan-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3630

Thematische Lijst 2020

  • Water

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Milieu

Dit citeren