Advies over duurzaam bosbeheer in de Kempen in het licht van verzuring en klimaatverandering

Bruno De Vos (Hoofdauteur), Luc De Keersmaeker, Beatrijs Van der Aa

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2076 Downloads (Pure)

Uittreksel

Bosgroep Zuiderkempen streeft naar rijkere, vitale en weerbare bossen binnen haar werkingsgebied. De zandbodems zijn er van nature eerder schraal en zuur, en zijn verder verzuurd door zure regen. Ze hebben ook een laag organische stofgehalte. Men wil ze via een aangepast beheer verbeteren om te komen tot vitale, weerbare bossen. De klimaatopwarming kan de vitaliteit van de inheemse soorten aantasten. Introductie van boomsoorten uit zuidelijke of continentale regio’s lijkt om productieredenen zinvol, maar is mogelijk minder gunstig voor de biodiversiteit. Dit advies bevat aanbevelingen om de bodemverzuring te verminderen. We bespreken het effect van de boomsoortenkeuze, het al dan niet beperkt aanplanten van exoten en we schetsen op welke termijn een bodemverbetering verwacht kan worden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-sep-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3641

Thematische lijst

  • Exoten (beheer van natuur)
  • Klimaat
  • Verzuring
  • Beheer van bos
  • Bossen en parken

Dit citeren