Advies over een aan te leggen NTMB-oever langsheen het kanaal de Coupure te Gent

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

109 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het kanaal de Coupure te Gent met een breedte van ca. 25 m is voorzien van betonnen kespen aan de onderkant van de oever. Er zijn plannen om hier langs één zijde van het kanaal een langgerekte NTMB -oever te voorzien voor de bestaande betonnen kesp. De voorziene breedte van de NTMB-oever bedraagt 1,7 m. De adviesvrager vraagt of de voorziene afmetingen voldoende zijn om dergelijke NTMB-oever in stand te kunnen houden en indien dit niet het geval zou zijn welke minimale breedte aangewezen is? Men vraagt ook wat de ecologische meerwaarde is. En tot slot vraagt men of het mogelijk is na te gaan wat de impact van de golfslag van de scheepvaart op de ecologische waarden is van dergelijke NTMB-oever.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 12-jul-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3674

Thematische lijst

  • Oppervlaktewater
  • Stedelijk gebied

Dit citeren