Advies over een beheerregeling voor broedende grote meeuwen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1786 Downloads (Pure)

Uittreksel

De laatste jaren zijn belangrijke verschuivingen opgetreden in de broedpopulaties van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. Deze soorten hebben zich verspreid over grote delen van Vlaanderen en broeden niet meer alleen aan de kust. Het gevolg is dat ook andere plaatsen geconfronteerd worden met overlast. Daarom wil het Agentschap voor Natuur en Bos een nieuwe beheerregeling uitwerken voor deze soorten. Dit advies bevat de meest recente gegevens betreffende hun broedpopulaties en schetst een mogelijke evolutie in de toekomst. Tevens worden aanbevelingen gegeven inzake de inrichting van broedplekken, zowel op daken als op de grond.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 19-feb-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3647

Thematische lijst

  • Beschermde soorten
  • Zeebrugge
  • Zee- en kustvogels
  • Schadebeheer (beheer)
  • Conflictsoorten
  • Havens
  • Vogels
  • Soortenbeleid

Dit citeren