Advies over een bosaanplant op een afgedekte stortplaats in Zonnebeke

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

590 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Haneveld is een 17 ha groot natuurgebied op een voormalig stort in Zonnebeke. Bos, hooiland en ruigtes wisselen elkaar af. Voor de aanleg kreeg het stortmateriaal langs een zijde een afdekking van 0,5 m klei met bovenop minstens 1 m teelaarde. De andere helft werd afgedekt met 0,5 m klei, folieplaten (2,5 mm) en minstens 1,3 m voedselarme en humusloze bodem. Bomen en struiken zijn na 9 jaar blijkbaar op beide delen goed geworteld. Het is echter ongewenst dat boomwortels tot op het stortmateriaal kunnen doordringen of openingen kunnen creëren waardoor neerslag kan insijpelen. De beheerder wil dus vooral weten of de boomwortels door de afdekkingen heen kunnen groeien. In dit advies bespreken we dit risico en geven we aan hoe dit zo klein mogelijk gehouden kan worden.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 19-apr-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4611

Thematische lijst

  • Struwelen
  • Bossen en parken
  • Bossen

Dit citeren