Advies over een maximum afschot van zwarte kraai, ekster en kauw voor behoud van een gunstige toestand

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1167 Downloads (Pure)

Uittreksel

In Vlaanderen vindt bestrijding plaats van zwarte kraai, ekster en kauw. Dit afschot gebeurt via afwijkingen op het Soortenbesluit. Omdat het om afwijkingen gaat, wordt hierover sinds 2018 ook gerapporteerd aan de Europese Commissie. Die stelt zich de vraag hoe het afschot zich verhoudt tot de aanwezige populatie en vraagt dat er jaarlijks een maximum afschot wordt opgelegd. Dit maximum is enerzijds gekoppeld aan het voorkomen van schade, maar anderzijds ook aan het behoud van de gunstige toestand van de betrokken soorten. In dit advies onderzoekt het INBO wat het maximum afschot is dat jaarlijks voor deze drie soorten kan worden opgelegd zonder dat de gunstige toestand van de betrokken soorten in het gedrang komt.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 24-jun-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4405

Thematische lijst

  • Jacht (soortenbeleid)
  • Jacht (beheer van fauna)
  • Soorten en biotopen
  • Jacht (maatschappij)
  • Fauna
  • Schadebeheer (beheer van fauna)
  • Vogels
  • Faunaschade
  • Broedvogels

Dit citeren