Advies over een passende beoordeling met betrekking tot een aanvraag voor een grondwaterwinning in het Turnhouts vennengebied.

Toon Van Daele (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1641 Downloads (Pure)

Uittreksel

Bij een milieuvergunningsaanvraag van het landbouwbedrijf Quirynen te Turnhout wordt ook vergunning gevraagd voor een grondwaterwinning voor beregening. Dit bedrijf is gesitueerd in de ecologisch zeer waardevolle omgeving van het Turnhouts vennengebied. Het perceel waarop de winning gelegen is, is gesitueerd in habitat- en vogelrichtlijngebied en ligt vlakbij een aantal droogtegevoelige habitats en/of zoekzones voor de ontwikkeling van habitats. Bij een eerdere vergunningsaanvraag heeft ANB een negatief advies verstrekt omwille van het ontbreken van een passende beoordeling met grondwatermodellering om het effect van de winning op de beschermde natuurwaarden te begroten. Intussen werd een passende beoordeling met grondwatermodellering opgemaakt die ter advies wordt voorgelegd.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 21-jun-2017

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3583

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Landbouw (maatschappij)
  • Landbouw
  • Milieu
  • Grondwater
  • Habitats

Dit citeren