Advies over een plan van aanpak voor de bestrijding van watercrassula in de Zwinstreek

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1116 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Agentschap Natuur en Bos voert natuurherstelwerken uit in de Binnenduinen van Knokke-Heist. Hierbij staat de creatie van vochtige duinvalleien en leefgebied voor een aantal amfibieën centraal. Ook de bestrijding van bepaalde invasieve soorten maakt er deel van uit en dan vooral soorten die een grote negatieve invloed kunnen hebben op de beoogde doelen. Bij inventarisaties werden enkele haarden van watercrassula (Crassula helmsii) vastgesteld. Van alle invasieve exoten heeft deze soort de belangrijkste impact op duinvalleien. De bestrijding ervan gebeurt best op een georganiseerde wijze. In dit advies stelt het INBO een plan van aanpak voor.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-aug-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4436

Thematische lijst

  • Exoten (beheer van natuur)
  • Natuurherstel
  • Beheer
  • Beheer van natuur
  • Flora
  • Biotopen
  • Strand en duinen

Dit citeren