Advies over een tijdelijke los- en laadkade van TM DEME Environmental-Aertssen te Hemiksem

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

113 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de sanering van de Bekaertsite in Hemiksem wil men een tijdelijke laad- en loskade plaatsen in de Schelde in een Europees beschermd Habitatrichtlijngebied. Voor deze werkzaamheden dienen heel wat gronden aangevoerd te worden. Aangezien de werfzone rechtstreeks gelegen is aan de Schelde gebeurt het transport zoveel als mogelijk over water via een tijdelijke laad- en loskade (voor ca. zeven jaar). Het betreft een jetty op buispalen, dus geen damplanken die de waterstroming remmen. Er zal geen specifieke uitdieping van de Schelde nodig zijn voor deze werken/tijdelijke constructie. Een passende beoordeling en een verscherpte natuurtoets werden gemaakt. Over enkele elementen uit die twee documenten vraagt ANB advies aan het INBO.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 21-mrt-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4583

Thematische lijst

  • Slikken en schorren
  • Versnippering
  • Estuaria
  • Stromende wateren
  • Overstromingsgebieden

Dit citeren